Modern Hebrew

The Languages of Berkeley: An Online Exhibition

Modern Hebrew
From 1919 edition of Ve-hayah he-ʻakov le-mishor published in Berlin. Source: HathiTrust (University of Maryland, College Park).

ורבים מצאו שראוי לתמוך בה ואין פוצה פה כנגד המצוה הזאת. אפס לכלל מעשה לא באו, חס ושלום שאנשי בוצץ מתרפים מדבר מצוה להתעסק בה, אבל כלל זה מסור בידם כל שאפשר לעשותו מחר אפשר לדחותו גם למחרתיים ויש מחרתיים לאחר זמן. וכשבאו ואמרו לפרנס החודש קריינדל טשרני גוועת ברעב ענה ואמר באמת באמת קריינדל טשרני גוועת ברעב.

And many saw fit to support her and none objected to this mitzvah.  But they failed to act. Heaven forbid that the people of Buczacz would neglect performing a mitzvah, but this was their fixed rule: whatever can be done tomorrow can be put off to the day after tomorrow, and there is another tomorrow after that. And when they came and said to the month’s community head, “Kreindel Tcharny is dying of hunger,” he responded, “Really, really, Kreindel Tcharny is dying of hunger.”  (trans. Robert Alter)

The novella And the Crooked Shall be Straight, which appeared in 1912, a year before the 24-year-old Agnon left Palestine for what would prove a decade-long stay in Germany, established his reputation as a major new voice in Hebrew literature. In it, he perfected his signature style, a supple and resonant synthesis of early rabbinic Hebrew, the Hebrew of the medieval commentaries, and the language of Early Modern pious literature. The power of the story came across in translation as well: Walter Benjamin, destined to become one of the most original critics of his age, read it in the 1919 German version together with other stories and deemed Agnon a great writer.

The plot is one that had some currency among European writers—one thinks of Balzac’s Colonel Chabert, the story of an officer in Napoleon’s army presumed dead in battle who after some years returns home to find his wife married to another man, like the protagonist of Agnon’s novella. The abundant deployment of traditional Hebrew sources here is shrewdly ironic. The title itself, a quotation from Isaiah 40:4, is turned back on itself because in the story nothing tragically bent will be made straight. The citation of a well-known talmudic dictum, “A poor man is as good as dead,” acquires a new, macabre meaning. The original sense is that a poor man is so miserable and so ill-regarded that he might as well be dead. But Agnon’s Menashe Haim—his name means “life-forgetter”—becomes a living dead man. After he sells his mendicant’s rabbinic letter of recommendation, the buyer is found dead with the seller’s name on the letter; his grave is marked with a tombstone bearing Menashe Haim’s name; his wife, who had been childless, has a baby with her new husband; and Menashe Haim, discovering this, retreats to olam hatohu, a borderline realm between life and death, in the end living in a cemetery. All this is a naturalistic adaptation of Gothic fiction, to which Agnon was drawn, populated by wandering souls, revenants, and ghosts. Perhaps the one unironic allusion to a traditional text is to Qohelet (Ecclesiastes), recurring in the story. At one point, the narrator says, “As the rhapsode (hameilitz) Schiller has said, “A generation comes and a generation goes but hope endures forever.” Whether Schiller actually said this, a one-word substitution has been made in the quotation of Qohelet 1:4, which reads, “A generation comes and a generation goes but the world endures forever.” In Menashe Haim’s story, hope is a mockery. One may recall Kafka’s somber remark, “There is hope but not for us.”

Contribution by Robert Alter
 Emeritus Professor of Hebrew and Comparative Literature,
Department of Near Eastern Studies

~~~~~~~~~~
Title: והיה העקוב למישור  [Ṿe-hayah he-ʻaḳov le-mishor] 

Title in English: And the Crooked Shall be Straight
Author: Agnon, Shmuel Yosef, 1887-1970; Illustrated by Joseph Budko.
Imprint: Berlin, Jüdischer Verlag, 1919.
Edition: n/a
Language: Modern Hebrew
Language Family: Afro-Asiatic, Northwest Semitic
Source: HathiTrust Digital Library (University of Maryland, College Park)
URL: https://catalog.hathitrust.org/Record/011626839

Other online editions:

Select print editions at Berkeley:

Explore Modern Hebrew language and literature at UC Berkeley:

The Languages of Berkeley [fan]
previous | about |next

The Languages of Berkeley is a dynamic online sequential exhibition celebrating the diversity of languages that have advanced research, teaching and learning at the University of California, Berkeley. It is made possible with support from the UC Berkeley Library and is co-sponsored by the Berkeley Language Center (BLC).

Follow The Languages of Berkeley!
Subscribe by email
Contact/Feedback
ucblib.link/languages

What’s your favorite language?


Arabic

The Languages of Berkeley: An Online Exhibition

Arabic
Title page and first two pages of 1829 Calcutta edition of Arabian Nights (HathiTrust)

Arabian Nights or One Thousand and One Nights (Arabic: ألف ليلة وليلة, Alf Laylah wa-Laylah) is a multicultural collection of stories. According to The Arabian Nights Encyclopedia, “No other work of fiction of non-Western origin has had a greater impact on Western culture than the Arabian Nights.”[1] “[P]reserved in its Arabic compilation, the collection is rooted in a Persian prototype that existed before the ninth century CE, and some of its stories  may date back even further to the Mesopotamian, ancient Indian, or ancient Egyptian cultures.”[2] This classic, like numerous other Arabic works, reveals the great influence of the Arabic legacy on other cultures. 

The first Arabic manuscript of Arabian Nights dates back to the 15th century, which was first translated into French in 1704 by the French orientalist François Galland, followed by the English edition in 1706. Since then, Arabian Nights has been translated and reproduced in numerous languages and formats. Stories from Arabian Nights have also been represented in other art forms, such as drama and films to mention a few. Aladdin, The Thief of Bagdad, and Adventures of Sinbad are three examples of famous films.

Arabic became an essential language for human knowledge in the medieval centuries during the bright period of the Islamic civilization, when Muslim scholars vastly contributed to knowledge and science in many fields: algebra, geography, medicine, social sciences, astronomy and many more.[3] The impact of the Arabic language and Muslim scholars’ contribution is seen until today in different disciplines and, most definitely, in languages worldwide. In English, for instance, algebra, chemistry, and algorithm are originally Arabic words.

As the native language in more than 20 Arab nations and one of the official languages in many other countries, Arabic is one of the most spoken languages in the world after Chinese, Spanish, and English; hence, it is one of the six languages recognized by the United Nations. Arabic is one of the Semitic languages which, like Hebrew, are written from right to left. Most importantly, Arabic is the language of the Quran, the holy book of Islam. Therefore, it is the language of daily prayers around the world regardless of the Muslims’ native languages.  

According to the Modern Language Association’s enrollment data for 2016, Arabic is among the top 10 languages taught in the US with 31,554 enrollments in 2016 compared to 24,010 enrollments in 2006.[4] This number includes students enrolled in classes for standard Arabic, as well as the Arabic language classes focusing on various dialects such as Egyptian colloquial Arabic, Shami (Syrian, Lebanese, and Palestinian/Jordanian) colloquial Arabic, Moroccan and North African colloquial Arabic, and Khaliji Arabic in the Persian Gulf Region.

At UC Berkeley, Arabic is one of the languages of emphasis for the major in Near Eastern Languages and Literature offered by the Department of Near Eastern Studies (NES). Students who major and minor in Arabic learn about the peoples, cultures, and histories of the Arabic speaking world besides the language. NES offers all levels of Arabic language courses: 1A and 1B (elementary), 20A, 20B and 30 (intermediate), and 100A and 100B (advanced), and an intensive summer program. Upper division courses range from the study of colloquial Arabic, to classical prose and poetry, to historical, religious and philosophical texts, to survey of and seminars in both classical and modern Arabic literature.[5]

Contribution by Mohamed Hamed
Middle Eastern & Near Eastern Studies Librarian, Doe Library

Sources consulted:

  1. Leeuwen, R. van, Marzolph, U., & Wassouf, H. (2004). Introduction. In The Arabian Nights Encyclopedia (p. xxiii). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
  2. Ibid.
  3. Ignacio Ferrando. ‘History of Arabic’ in Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Ed. Lutz Edzard et al. Brill Reference Online, 2019. (accessed 9/27/19)
  4. Modern Language Association of America. Enrollments in Languages Other Than English  in United States Institutions of Higher Education, Summer 2016 and Fall 2016: Final Report (June 2019).  (accessed 9/27/19)
  5. Arabic (ARABIC) – Berkeley Academic Guide (accessed 9/27/19)

~~~~~~~~~~
Title:
Alf laylah wa-laylah
Title in English: Arabian Nights
Author: unknown
Imprint: Calcutta : The Asiatic Lithographic Company, 1829.
Edition: n/a
Language: Arabic
Language Family: Central Semitic
Source: HathiTrust Digital Library (UC Berkeley)
URL: https://catalog.hathitrust.org/Record/100639014

The Languages of Berkeley [fan]
previous | about |next post

The Languages of Berkeley is a dynamic online sequential exhibition celebrating the diversity of languages that have advanced research, teaching and learning at the University of California, Berkeley. It is made possible with support from the UC Berkeley Library and is co-sponsored by the Berkeley Language Center (BLC).

Follow The Languages of Berkeley!
Subscribe by email
Contact/Feedback
ucblib.link/languages

What’s your favorite language?