BITECABloc Stuttgart: Württembergische Landesbibliothek

CATALÁ

Després de les visites al Monestir de sant Pere les Puelles de Barcelona fetes per Lourdes Soriano, la darrera sortida de treball de camp ha estat la d’una de les nostres alumnes de filologia romànica, Laura Schöder, que ha visitat la Württembergische Landesbibliothek de Stuttgart. Aquesta biblioteca recull fons procedents de la Biblioteca reial de Württemberg, entre els quals hi havia tres incunables, dos dels quals crèiem desapareguts. Sortosament tots tres es conserven en perfecte estat a l’actual biblioteca i ara en podem oferir una descripció de primera mà a BITECA. A més a més, un d’ells, l’edició de 1493 de la Vida i trànsit de sant Jeroni publicada a Barcelona per Pere Miquel, és l’únic exemplar complet conservat de aquesta edició que haguem pogut examinar i, per tant, s’ha convertit en el nostre exemplar principal (manid 1306). També és molt important l’exemplar de l’edició de València, Lope de Roca, 12 de septembre de 1495 de la Vida de sant Honorat, essent l’únic que conserva el foli primer on hom imprimí el títol de l’obra (copid 1029). El tercer incunable és un molt ben representat a les col·leccions dels bibliòfils, les Metamorfosi d’Ovidi publicades a Barcelona per Pere Miquel el 24 d’abril de 1494 (copid 1171).

Si hom vol veure aquests exemplars, pot accedir a les excel·lents reproduccions que es troben a la www de la Biblioteca.

Vida i trànsit de sant Jeroni

Vida de sant Honorat

Metamorfosi

ESPAÑOL

Tras las visitas al monesterio de Sant Pere les Puelles de Barcelona realizadas por Lourdes Soriano, la última salida de trabajo de campo la ha realizado una de nuestras alumnas de filología romànica, Laura Schöder, que ha visitado la Württembergische Landesbibliothek de Stuttgart. Esta biblioteca recoge fondos procedentes de la Biblioteca real de Württemberg, entre los cuales había tres incunables, dos de los cuales creíamos perdidos. Afortunadamente, los tres se conservan en perfecto estado en la biblioteca y ahora podemos ofrecer una descripción de primera mano de todos en BITECA. Además, uno de ellos, la edición de 1493 de la Vida i trànsit de sant Jeroni publicada en Barcelona por Pere Miquel, es el único ejemplar completo conservado de esta edición que hayamos podido examinar y, por tanto, se ha convertido en nuestro ejemplar principal (manid 1306). También es muy importante el ejemplar de la edición de Valencia, Lope de Roca, 9 de diciembre de 1495 de la Vida de sant Honorat, puesto que es el único que conserva el primer folio, donde se imprimió el título de la obra (copid 1029). El tercer incunable es una obra muy bien representada en las colecciones de los bibliófilos: las Metamorfosi de Ovidio publicadas en Barcelona por Pere Miquel el 24 de abril de 1494 (copid 1171).

Quien desee ver estos ejemplares, puede acceder a las excelentes reproducciones digitales que se encuentran en la www de la Biblioteca:

Vida i trànsit de sant Jeroni

Vida de sant Honorat

Metamorfosi

ENGLISH

After Lourdes Soriano’s visits to the monastery of Sant Pere les Puelles,  the last field expedition was undertaken by one of our students of Romance Philology, Laura Schöder, who visited Stuttgart’s Württembergische Landesbibliothek, whose holdings include those of the royal library of Württemberg. Among the latter are three incunabula, two of which were thought to be lost. Fortunately all three are conserved in perfect condition, and we can now offer a first-hand description of them in BITECA. In addition, one of them, the 1493 edition of the Vida i trànsit de sant Jeroni published in Barcelona by Pere Miquel, is the only complete copy of the edition that we have been able to examine and therefore has become our master copy (manid 1306). The copy of the edition of Valencia: Lope de Roca, December 9, 1495, of the Vida de sant Honorat, is also important, since it is the only one that has the first leaf, with the title (copid 1029). The third incunable is a work that is very well represented in bibliophilic collections, the Metamorfosi of Ovid published in Barcelona by Pere Miquel April 24, 1494 (copid 1171).

Excellent digital facsimiles of these copies may be seen on the library’s website:

Vida i trànsit de sant Jeroni

Vida de sant Honorat

Metamorfosi