PhiloBiblon 2012 n. 4 (juliol): BITECA

 

Català

 

L’activitat de BITECA durant el primer semestre de l’any 2012 s’ha centrat a controlar els materials de les biblioteques valencianes. Al mateix temps, hem continuat revisant exemplars que ja havien estat estudiats durant les primeres fases del projecte (1991) per tal de completar-ne les descripcions d’acord amb les normes que apliquem actualment. Per una altra banda, hem treballat en l’actualització de la bibliografia i en la datació d’un bon nombre d’obres sobre les quals, en els últims anys, han aparegut treballs que modifiquen les dades que se n’oferien a BITECA (aquestes esmenes es troben actualment en procés d’incorporació a la base de dades). Els darrers mesos han representat un esforç per donar a conèixer les possibilitats actuals de PHILOBIBLON (i del conjunt de les seves bibliografies) a la xarxa, a través del Simposi que es va celebrar a Barcelona el 2011, les actes del qual estan en mans de l’editorial Peter Lang: confiem que abans del final de l’any es podran consultar en format digital.

 

Alhora, arran de la interacció entre els diversos grups que componen PHILOBIBLON, hem estat enllestint per a BETA una revisió general dels materials bíblics: descripcions completes de manuscrits, identificació, llibre a llibre, de les peces que els formen, etc.

Castellano

 

La actividad de BITECA durante el primer semestre de 2012 se ha centrado en controlar los materiales de las bibliotecas valencianas. Al mismo tiempo, hemos seguido revisando ejemplares que habían sido estudiados durante las primeras fases del proyecto (1991) para completar las descripciones de acuerdo con las normas que ahora estamos aplicando. Por otro lado, se ha trabajado en la actualización de la bibliografía, así como en la datación de un buen número de obras sobre las cuales se han publicado en los últimos años trabajos que modifican lo que se especificaba en BITECA (estas correcciones se encuentran en curso de incorporación a la base de datos). Los últimos meses han supuesto un esfuerzo por dar a conocer las posibilidades actuales de PHILOBIBLON (y el conjunto de sus bibliografías) en la red, a través del Simposio que se celebró en Barcelona en 2011, cuyas actas están en manos de la editorial Peter Lang: confiamos en que antes de fin de año estarán disponibles en formato digital.

 

Al mismo tiempo, dada la interacción de unos grupos con otros dentro de PHILOBIBLON, hemos estado preparando para BETA una revisión general de los materiales bíblicos: descripciones completas de manuscritos, identificación de las piezas que los componen libro a libro, etc.

   

BITECA

Vicenç Beltran

Gemma Avenoza

Lourdes Soriano

amb la col·laboració d’Helena Rovira, Glòria Sabaté, Francisco Crosas, Marion Coderch i Joan M. Perujo